Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enersize Oy

Enersize Oy

Enersize Oy
Friitalantie 13
Ulvila, Finland

Hemsida:

www.enersize.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Enersize erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem.

Teckningsperiod:

12 november 2021 - 25 november 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.

I samband med företrädesemissionen gör Enersize även en riktad emission på 14 Mkr.

Uppdaterat: 2021-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss