Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enersize Oy

Enersize Oy

Enersize Oy
Friitalantie 13
Ulvila, Finland

Hemsida:

www.enersize.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Enersize erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem.

Teckningsperiod:

5 juni 2020 - 22 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,3 Mkr + 3,5 Mkr

Teckningskurs:

0,17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2020

Värdering:

17,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en bottengaranti i intervallet 0 – 12 MSEK och en toppgaranti i intervallet 12 – 17,3 MSEK.

Utöver företrädesemissionen på 17,3 Mkr kan Enersize även ge ut ytterligare aktier för 3,5 Mkr.

Uppdaterat: 2020-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss