Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ekobot AB

Ekobot AB

Ekobot AB
Sidensvansvägen 8
125 56 Älvsjö

Hemsida:

www.ekobot.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Teckningsperiod:

23 februari 2023 - 9 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr + 5,4 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2023

Värdering:

10,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 85 procent (av 21,4 Mkr) av teckningsförbindelser om cirka 5,8 MSEK och garantiåtaganden, i form av en toppgaranti av Navus om cirka 3,0 MSEK samt bottengaranti av ett konsortium bestående av befintliga ägare och externa investerare om cirka 9,4 MSEK, totalt motsvarande cirka 18,2 MSEK.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantiåtagandena utgår en garantiersättning i form av kontanter om tolv (12) procent eller arton (18) procent i aktier av garanterat belopp. För Navus toppgarantiåtagande utgår ingen ersättning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss