Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Einride AB

Einride AB

Einride AB
Holtermansgatan 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.einride.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Einride är ett transportföretag som utvecklar T-poden, ett fordon som är själv- och fjärrstyrt.

Teckningsperiod:

1 november 2017 - 30 november 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

34,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

250 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

"Varje tecknad unit ger rätt till en (1) teckningsoption med rätt att teckna 2232 nyemitterade aktier till kurs 44,80 SEK under perioden 2-15 april 2018."

"En unit omfattar 2873 aktier samt en (1) stycken teckningsoption omfattande 2232 aktier, motsvarande 100 000 SEK."

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss