Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EcoRub AB

EcoRub AB

EcoRub AB
Kabelg. 9
94331 Öjebyn

Hemsida:

www.ecorub.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EcoRub är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi – kallat EcoRub. Dvs material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består det EcoRub till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster.

Teckningsperiod:

6 november 2014 - 20 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,3 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr per aktie / 5,30 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2014

Värdering:

Pre-money 46,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:10. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2B.

Post:

Övrigt:

EcoRub har erhållit teckningsförbindelser om 4,2 miljoner kronor.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 3,50 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 24 september 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 24 september 2015. B-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss