Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Teckningsperiod:

29 november 2018 - 13 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

66,5 Mkr

Teckningskurs:

6,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2018

Värdering:

146,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:11. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen.

Bolaget avser även att genomföra en riktad emission av A-aktier om cirka 8,2 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2018-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss