Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB
Nytorgsgatan 14
903 30 Umeå

Hemsida:

ecoclime.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ecoclime är en grupp bolag verksamma på områdena inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Ecoclime Group AB hette tidigare Ecoclime Comfort Ceilings AB.

Teckningsperiod:

29 mars 2016 - 15 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

41,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten och institutioner.

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium om 18 investerare har i mars 2016 förbundit sig att teckna 15 MSEK av emissionen för det fall att emissionen inte tecknas upp till 15 MSEK (bottengaranti). Detta motsvarar cirka 83 procent av det totala emissionsbeloppet om 18 MSEK.

Uppdaterat: 2016-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss