Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eco Wave Power Global AB

Eco Wave Power Global AB

Eco Wave Power Global AB
16 Homa U’Migdal St.
6777116 Tel Aviv, Israel

Hemsida:

www.ecowavepower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eco Wave Power utvecklar vågenergikraftverk som man planerar att erbjuda via olika affärsmodeller. Eco Wave Power Global AB hette tidigare EWPG Holding AB.

Teckningsperiod:

1 juli 2021 - 6 juli 2021

Lista:

Nasdaq

Emissionsbelopp:

8 MUSD + 1,2 MUSD

Teckningskurs:

8 USD per depåbevis / 1 USD per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Eco Wave Power Global AB parallellnoteras på Nasdaq den 1 juli 2021.

"Den sammanlagda bruttolikviden förväntas uppgå till 8 miljoner USD (motsvarande cirka 68 080 000 miljoner SEK baserat på växelkursen om 1 USD = 8,51 SEK per den 30 juni 2021), före avdrag för överenskommen emissionsrabatt, försäljningsprovision och övriga transaktionskostnader samt exklusive eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption. EWPG har ställt ut en option till A.G.P./Alliance Global Partners (”A.G.P.) som underwriter att förvärva upp till 150 000 ytterligare Depåbevis för att täcka eventuell övertilldelning till samma erbjudandepris, efter avdrag för försäljningsprovision och överenskommen emissionsrabatt. Alla Depåbevis erbjuds av bolaget."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss