Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.doublebp.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

7 december 2017 - 21 december 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

4,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 december 2017

Värdering:

75 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss