Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dome Energy AB

Dome Energy AB

Dome Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
114 31 Stockholm

Hemsida:

/www.domeenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dome Energy affärsidé är ett olja- och gas-företag med fokus på USA. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

2 december 2009 - 15 december 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

16,4 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr per unit (0,10/aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2009

Värdering:

Pre-money 8,2 Mkr. 24,6 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Nuvarande aktieägare får 1 uniträtt per 1 innehavd aktie som ger rätt att teckna 1 Unit bestående av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption berättigar till anmälan om teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2011 till en teckningskurs om SEK 0,12 per aktie.

Uppdaterat: 2016-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss