Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dextech Medical AB

Dextech Medical AB

Dextech Medical AB
Box 119
751 04 Uppsala

Hemsida:

www.dextechmedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dextech Medical är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi (prostatacancer, blåscancer, njurcancer).

Teckningsperiod:

8 december 2021 - 22 december 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

58,2 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2021

Värdering:

194 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2021-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss