Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dextech Medical AB

Dextech Medical AB

Dextech Medical AB
Box 119
751 04 Uppsala

Hemsida:

www.dextechmedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dextech Medical är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi (prostatacancer, blåscancer, njurcancer).

Teckningsperiod:

7 juni 2019 - 26 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,06 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2019

Värdering:

885 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:88. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

DexTech har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss