Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB

DalsSpira Mejeri AB
Rännelanda 6
458 96 Högsäter

Hemsida:

www.dalsspira.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DalsSpira är ett mejeriföretag som producerar mejerivaror på ko- och getmjölk.

Teckningsperiod:

29 oktober 2018 - 15 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,54 Mkr + 1,05 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit och aktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 oktober 2018

Värdering:

11,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje (1) befintlig aktie erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption berättigar till tecknings av en (1) ny aktie i Dalsspira mejeri AB under maj månad 2019 till teckningskursen 3,30 SEK.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 1,05 Mkr användas.

Uppdaterat: 2018-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss