Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Curando Nordic AB

Curando Nordic AB

Curando Nordic AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

curando.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Teckningsperiod:

11 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,53 Mkr

Teckningskurs:

1,23 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2018

Värdering:

13,53 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje unit består av en ny aktie och en ny teckningsoption av serie TO1 (”TO1”).

Post:

Övrigt:

Emissionen har nu säkerställts till 75%, varav teckningsförbindelser motsvarande ca 5,7 mkr och via ett garantikonsortium om 4,47 mkr, totalt alltså 10,17 mkr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Bolaget hänvisar till pressmeddelande daterat 2018-03-27 och teckningsåtaganden kommer från Algora AB, Almi Invest Syd AB, Progressio Brage Finans AS och från Turn Around AS. Garantikonsortiet mottar en garantikommission på 8% av garanterat belopp och består av följande: Blueberry Capital AS, Cecilias Bakficka AB, Fambo Invest AS och Polarcape Consulting AB.

För TO1 och utnyttjandet av optionsrätten gäller särskilda villkor för teckningsoptioner serie TO1 i Rethinking Care Sweden AB (publ), ”(Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(a) att varje TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på Nasdaq First North under perioden från och med den 31 maj 2019 till och med den 14 juni 2019, dock att teckningskursen ska vara lägst 1,20 kronor och högst 2,0 kronor; och

(b) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss