Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crunchfish AB

Crunchfish AB

Crunchfish AB
Stora varvsgatan 6A 4tr
211 19 Malmö

Hemsida:

crunchfish.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen.

Teckningsperiod:

13 mars 2019 - 27 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 mars 2019

Värdering:

107,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets befintliga ägare Femari Invest AB (styrelsens ordförande Joachim Samuelsson), Midroc Invest AB, Nitrox Consulting AB (styrelseledamot Mikael Kretz) och Bluefin Ventures AB som tillsammans företräder cirka 44 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin respektive pro-rata andel i företrädesemission samt genom garantiåtagande åtagit sig att teckna resterande del pro-rata i förhållande till deras teckningsåtagande vid utebliven teckning med företrädesrätt. Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2019-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss