Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crunchfish AB

Crunchfish AB

Crunchfish AB
Stora varvsgatan 6A 4tr
211 19 Malmö

Hemsida:

crunchfish.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen.

Teckningsperiod:

18 september 2018 - 2 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 september 2018

Värdering:

77,0 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare i Crunchfish har företrädesrätt att teckna aktier och erhåller för en (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

De befintliga ägarna, styrelseordförande Joachim Samuelsson via Femari Invest AB, styrelseledamot Göran Linder som representerar Midroc Invest AB, styrelseledamöterna Stephan Carlquist och Mikael Kretz ägare av Carlquist Holding AB respektive Nitrox Consulting AB samt grundaren Paul Cronholm mfl har vederlagsfritt åtagit sig att teckna 7,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 18,7 procent av Företrädesemissionen.

Härutöver har Handelsbanken Fonder, med 8,44 procent av aktierna, ställt sig positiva till företrädesemissionen och förklarat att de avser att teckna sin pro rata-andel.

För den del av emissionsbeloppet som inte omfattas av teckningsåtaganden enligt ovan har externa parter utfärdat sedvanliga emissionsgarantier uppgående till totalt 23,090 MSEK, vilket motsvarar cirka 59,7 procent av Företrädesemission.

Sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 78,7 procent genom tecknings­förbindelser och emissionsgarantier exklusive Handelsbanken Fonder.

Uppdaterat: 2018-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss