Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

31 januari 2018 - 31 januari 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

31 januari 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till aktieägarna i Flowscape AB. Betalning sker med Flowscape-aktier.

Post:

Övrigt:

Denna riktade apportemission på 600 000 000 aktier avser köp av Flowscape AB. Innan denna riktade apportemission genomförs sker en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss