Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

15 januari 2018 - 30 januari 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

56,9 Mkr

Teckningskurs:

0,11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,9 Mkr pre-money. Observera dock att företrädesemissionen följs av en apportemission som betalas med en stor mängd aktier, om de aktierna räknas in så förädrar det värderingen kraftigt.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 52 Mkr.

Denna företrädesemission följs av en apportemission på minst 600 000 000 aktier.

Uppdaterat: 2018-01-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss