Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

7 april 2009 - 24 april 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

12 maj 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

4 Mkr av nyemissionen är reserverad för befintliga ägare, samt nytillkomna externa ägare.

Post:

10.000 aktier, dvs 110.000 kr.

Övrigt:

Bolaget har som mål att, beroende av marknadsläget, antingen lista aktien för handel på en marknadsplats eller sälja delar eller hela bolaget till ny ägare inom 2-3 år. Emissionen fullföljs om hela emissionsbeloppet tecknas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss