Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

8 januari 2021 - 22 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,15 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 januari 2021

Värdering:

166,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:11. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Corlines största aktieägare, Adam Dahlberg med familj och genom helägt bolag, Eccenovo AB, HealthInvest Small & Microcap Fund AB, familjen Sunnanväder och Henrik Nittmar, som tillsammans representerar cirka 70 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har samtliga åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Adam Dahlberg, Eccenovo AB och Henrik Nittmar har dessutom utfärdat en vederlagsfri garantiförbindelse för resterande cirka 30 procent av kapitalanskaffningen för det fall Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad.

Uppdaterat: 2021-01-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss