Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

18 juni 2018 - 18 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,6 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Thomas Olausson och Sven Sandberg.

Post:

Övrigt:

I samband med den riktade nyemissionen utnyttjas även det befintliga optionsprogrammet i Bolaget till 100 procent. Härmed tillförs Bolaget ytterligare ca 4,3 MSEK. Genom överföringar i optionsprogrammet tecknar Thomas Olausson ytterligare 243 214 aktier, vilket innebär ett totalt ägande om 721 428 aktier, motsvarande ca 4,6 procent av Bolagets totala antal aktier efter emissionen. Övriga 140 000 aktier i optionsprogrammet tecknas av bland annat personer i ledande ställning och styrelsen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss