Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

14 september 2017 - 14 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

8,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

105,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, som "tecknas av en begränsad krets institutionella och professionella investerare."

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss