Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

11 januari 2021 - 25 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

160,3 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 januari 2021

Värdering:

320,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Copperstone har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 81,7 MSEK.

Utöver företrädesemissionen på 160,3 Mkr kan en övertilldelningsoption på 10 Mkr användas.

Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan, samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet.

Uppdaterat: 2021-01-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss