Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

24 mars 2006 - 7 april 2006

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 mars 2006

Värdering:

Villkor:

Företräde, 1 b-aktie teckningsoption per 10 befintliga aktier.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption ger rätten att teckna en b-aktie till priset 1,60 kr, under perioden 24 mars – 7 april 2007. Handel med teckningsoption beräknas inledas under maj 2006.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss