Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

1 december 2021 - 15 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,2 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2021

Värdering:

113,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss