Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

11 april 2019 - 29 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,38 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 april 2019

Värdering:

3,88 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss