Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

25 maj 2018 - 11 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,8 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2018

Värdering:

5,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare i Confidence erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om 12,9 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 73 procent, och garanti om 4,9 MSEK genom Erik Penser Bank, motsvarande 27 procent. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgaranti 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 17,8 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss