Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group AB
Vasagatan 12 C
172 67 Sundbyberg

Hemsida:

/nordiclevelgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Teckningsperiod:

8 november 2012 - 22 november 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit (3 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 november 2012

Värdering:

Pre-money 16,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Varje Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2012/2014.

Post:

Övrigt:

Företaget har för avsikt att ingå avtal med garanter.

Uppdaterat: 2012-11-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss