Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

23 februari 2011 - 8 mars 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

2,8 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr

Likviddag:

8 mars 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 29,9 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission, till IME Vision bpart AB (25 666 Aktier), Kalifen AB (362 000 Aktier) och Peter Forhaug (29 000 Aktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss