Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB

Compare-IT Nordic AB
Åkergränden 7
226 60 Lund

Hemsida:

www.compare-it.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Compare-IT är ett företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation. Bolaget ställer om sin verksamhet från projektledning till produktbolag.

Teckningsperiod:

1 juli 2019 - 18 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr + 2,6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 8,7 Mkr, och sedan kan en övertilldelning på 2,6 Mkr användas.

Uppdaterat: 2019-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss