Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Comintelli AB

Comintelli AB

Comintelli AB
Färögatan 33
164 51 Kista

Hemsida:

comintelli.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Comintelli utvecklar och licensierar en molnbaserad tjänst för omvärdsbevakning och -analys kallad Intelligence2day. Mjukvaran automatiserar insamling, bearbetning, analys och distribution av omvärldsinformation och kortar kundernas ”tid till insikt”.

Teckningsperiod:

22 juni 2022 - 22 juni 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,98 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Augvest AB och CapMate Aktiebolag samt till ledande befattningshavarna Jesper Martell, Anders Thulin och Christian Bjerser.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss