Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CombiGene AB

CombiGene AB

CombiGene AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

combigene.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall.

Teckningsperiod:

6 februari 2017 - 20 februari 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

14,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 februari 2017

Värdering:

35,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier

Post:

Övrigt:

"Avsikten är att söka säkerställa Erbjudandet med ett belopp om 11,4 MSEK, motsvarande cirka 80,5 procent av Erbjudandet."

Uppdaterat: 2017-01-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss