Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Collector AB

Collector AB

Collector AB
Östra Hamngatan 24
41109 Göteborg

Hemsida:

www.collector.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Collectors affärsidé är att erbjuda kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster.

Teckningsperiod:

5 mars 2020 - 19 mars 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 027 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2020

Värdering:

1 027 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Collector ger innehavaren en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Det finns endast stamaktier utgivna.

Post:

Övrigt:

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020.

Bolagets största aktieägare däribland Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 MSEK. Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits.

Uppdaterat: 2020-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss