Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil Sweden AB
Norra skeppsbron 5 B
803 10 Gävle

Hemsida:

colabitoil.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Teckningsperiod:

15 januari 2016 - 15 mars 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,7 Mkr

Teckningskurs:

21,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

126,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-02-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss