Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Coegin Pharma AB

Coegin Pharma AB

Coegin Pharma AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

coeginpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Teckningsperiod:

26 februari 2021 - 26 februari 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,32 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Nyenburgh Holding BV.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktad emission gör Coegin Pharma även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss