Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

19 januari 2023 - 19 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

0,6190 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80,64 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till långivarna Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S.

Post:

Övrigt:

Efter Emissionen uppgår kvarvarande lånebelopp inklusive sedvanlig uppläggningsavgift till cirka 28 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss