Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems har utvecklat ett system som lär kroppens immunförsvar att bekämpa tumörer. Som namnet antyder används laserteknik för att värma upp de cancerogena cellerna i tumören. Poängen är att man på detta sätt märker de cancerogena cellerna så att kroppens immunförsvar självt känner igen cellerna och uppfattar dem som fientliga - ett av de stora problemen med cancertumörer är just att kroppen uppfattar cancerogen celldelningen som fullt normal.

Teckningsperiod:

14 april 2021 - 28 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 3,50 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S. (1) Unit består av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2022 - 25 april 2022, där en (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2022, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 - 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss