Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems har utvecklat ett system som lär kroppens immunförsvar att bekämpa tumörer. Som namnet antyder används laserteknik för att värma upp de cancerogena cellerna i tumören. Poängen är att man på detta sätt märker de cancerogena cellerna så att kroppens immunförsvar självt känner igen cellerna och uppfattar dem som fientliga - ett av de stora problemen med cancertumörer är just att kroppen uppfattar cancerogen celldelningen som fullt normal.

Teckningsperiod:

14 april 2021 - 28 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47,7 Mkr + 7,2 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 3,50 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 april 2021

Värdering:

159 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. För varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen erhåller aktieägare i CLS tre (3) uniträtter. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

CLS har ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 36 MSEK. Emissionsgarantierna har lämnats av Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S.

Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2022 - 25 april 2022, där en (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2022, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 - 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Uppdaterat: 2021-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss