Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Motion AB

Clean Motion AB

Clean Motion AB
Seglarvägen 3
443 30 Lerum

Hemsida:

cleanmotion.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska fordon.

Teckningsperiod:

3 maj 2019 - 22 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 april 2019

Värdering:

65,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Clean Motion har erhållit garantier via ett konsortium om ca 19,2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss