Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Motion AB

Clean Motion AB

Clean Motion AB
Seglarvägen 3
443 30 Lerum

Hemsida:

cleanmotion.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska fordon.

Teckningsperiod:

17 maj 2018 - 17 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

12,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Exicom, ett företag inom den indiska telekomkoncernen HFCL.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss