Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clavister Holding AB

Clavister Holding AB

Clavister Holding AB
Box 5421
114 84 Stockholm

Hemsida:

www.clavister.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clavister tillhandahåller säkerhet för nätverk och kommunikation. Clavister Holding AB hette tidigare Kros Capital AB.

Teckningsperiod:

3 november 2020 - 17 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

149,7 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 oktober 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. Innehavare av aktier erhåller fem (5) teckningsrätter för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie i Bolaget. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Clavister har erhållit teckningsförbindelser om cirka 22,3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 130,5 MSEK, motsvarande hela Företrädesemissionen. Garantidelen består dels av en s.k. bottengaranti om cirka 108 MSEK som avser utrymmet från 22,3 MSEK till 130,5 MSEK i Företrädesemissionen och dels av en s.k. toppgaranti om cirka 22,5 MSEK som avser resterande utrymme i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen på 149,7 Mkr kan utökas med 30 Mkr.

Utöver företrädesemissionen gör Clavister en riktad emission på 54 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss