Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cint AB

Cint AB

Cint AB
Luntmakargatan 18 1tr
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.cint.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cint erbjuder ett av världens största nätverk för konsumentundersökningar.

Teckningsperiod:

1 juni 2021 - 1 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

51,5 Mkr

Teckningskurs:

87,72 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till north-up GmbH och Innofact AG.

Post:

Övrigt:

Cint Group har via ett helägt tyskt dotterbolag, ingått ett bindande avtal att förvärva och omedelbart därefter genomfört förvärvet av 91 procent av aktierna i GapFish GmbH.

Förvärvet gjordes till ett bolagsvärde (enterprise value) av 28,0 MEUR på kassa- och skuldfri basis (för 100 procent av aktierna). Köpeskillingen som betalades vid tillträdet var uppdelad i en kontant betalning om 20,4 MEUR samt nyemitterade Cintaktier till ett motvärde av 5,1 MEUR.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss