Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

7 december 2021 - 7 december 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

492 Mkr

Teckningskurs:

246 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10 332 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Nordea och Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen tecknades av bl.a. AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital och Fjärde AP-fonden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss