Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 1 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

418,08 Mkr

Teckningskurs:

156 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 821,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Post:

Övrigt:

Cibus inledde emissionen på 2 680 000 aktier efter att marknaden stängt den 1 december 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 2 december.

Uppdatering: Cibus sålde 2 680 000 aktier till 156 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss