Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

4 mars 2020 - 4 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

886 Mkr

Teckningskurs:

142,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4 431,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities AB och Swedbank AB.

Post:

Övrigt:

Cibus inledde den 4 mars 2020, efter marknadens stängning, en riktad emission på 6 220 000 aktier, som ska vara klar innan marknaden öppnar den 5 mars 2020.

Emissionen genomförs som en del av finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker i Sverige.

Uppdatering: Cibus fick in 886 Mkr till 142,5 kr per aktie.

Emissionen var kraftigt övertecknad. Investerare utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Clearance Capital, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management och Sensor Fonder.

Uppdaterat: 2020-03-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss