Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

30 juli 2019 - 15 augusti 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen är riktad till åtta professionella investerare varav en befintlig ägare med betydande tidigare innehav i Chordate. Den befintliga ägaren som lämnat sin avsikt att teckna är Simon Angeldorff som inte har någon till bolaget närstående relation.

Post:

Övrigt:

Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom augusti 2020, till priset 1,30 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget ytterligare 13 Mkr.

Ambitionen är att under hösten, utöver den nu aktuella emissionen, genom en företrädesemission med identiska villkor tillföra bolaget ytterligare cirka 10 MSEK.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 9 augusti 2019.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 augusti 2019.

Uppdaterat: 2019-08-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss