Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

1 februari 2017 - 15 februari 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 3,5 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

22 februari 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

48,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Bra spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 300 aktier.

Övrigt:

Chordate Medical noteras på NGM Nordic-MTF den 8 mars 2017.

Erbjudandet är till 73 procent säkerställt via teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss