Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cellink AB

Cellink AB

Cellink AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.cellink.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cellink har skapat ett universellt biobläck. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. Cellink säljer biobläck och bio-3d-skrivare.

Teckningsperiod:

6 oktober 2017 - 6 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

666,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Handelsbanken Fonder.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss