Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Catena Media Plc

Catena Media Plc

Catena Media Plc
The Firs, Floor 6, Gorg Borg Olivier Street
Sliema, Malta

Hemsida:

catenamedia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Catena Media är ett företag verksamt på internet inom marknadsföring och lead-generering, främst inom nischerna casino och lån. Företaget anskaffar värdefulla besökare till sina sajter och leder dem sedan vidare till företag som betalar.

Teckningsperiod:

7 februari 2018 - 7 februari 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

4 MEUR

Teckningskurs:

10,36323503 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission för betalningar av tillgångar i Dreamworx Online Ltd.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss