Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Teckningsperiod:

12 april 2012 - 27 april 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,3 Mkr

Teckningskurs:

8,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 april 2012

Värdering:

Pre-money 208 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Företrädesrätten gäller för de som var aktieägare i Factum Holding före genomförandet av apportförvärvet av Cassandra Oil AB. För varje 1 befintlig aktie i Factum Holding (det bolag som idag heter Cassandra Oil AB och är listat) erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie i Factum Holding.

Post:

Övrigt:

Ett förtydligande. När emissionen kommunicerades hette företaget fortfarande Factum Electronics Holding. När nyemissionen genomförs har företaget hunnit byta namn till Cassandra Oil.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss